Home / Ý nghĩa cuộc sống

Ý nghĩa cuộc sống

Chúng tôi trả giá bao nhiêu để được 1% phí môi giới ???

Tôi viết bài này bằng tất cả nỗi lòng của một người dùng hết đam mê để làm nghề môi giới bất động sản, làm bằng trọn con tim. Đánh đổi để nhận 1% phí môi giới: Thời gian làm việc không phải là 8 tiếng, mà là 16 tiếng, …

Xem thêm
error: Content is protected !!
0964 314 826